Kilpailusäännöt ja rekisteriseloste

Kilpailusäännöt, 500€ arvoisen matkalahjakortin arvonta 8.1.2018 Kauppakeskus Dixi (Tikkurila) arpoo 8.1.2018 kaikkien arvonnan sääntöjen täyttävien henkilöiden ja arvontakupongin arvontapisteelle palauttaneiden täysi-ikäisten asiakkaiden kesken yhden (1) 500€ arvoisen matkalahjakortin.

1. Arvonnan järjestäjä

Kauppakeskus Dixi, Ratatie 11, 01300 Vantaa.

2. Arvonnan alkamis- ja päättymisaika:

Arvonta on käynnissä 27.11.–031.12.2017 välisenä aikana.

3. Arvonnat ja arvontoihin osallistuminen Arvontaan osallistuminen edellyttää täytetyn arvontakupongin palauttamista 31.12.2017 mennessä kauppakeskus Dixissä oleviin ravintoloihin Chalupa, Subway tai Cafe Il Mondo. Arvontaan voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Arvonnan järjestämiseen osallistuneissa yrityksissä työskentelevät henkilöt tai heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua arvontaan. Arvonta suoritetaan kaikkien arvonnan sääntöjen täyttävien henkilöiden ja arvontakupongin arvontapisteelle palauttaneiden kesken. Arvonnassa arvotaan yhteensä yksi (1) voittaja. Voittajan palkinto on 500,00€ (viisisataa euroa) arvoinen Tjäreborgin matkalahjakortti.

Arvontaan osallistuvat kaikki Kauppakeskus Dixin täysi-ikäiset (yli 18-vuotiaat) asiakkaat, jotka ovat arvonnan viimeiseen päivään mennessä palauttaneet täytetyn arvontakupongin yhteen kauppakeskus Dixissä olevista kolmesta ravintolasta Chalupa, Subway tai Cafe Il Mondo. Arvontakupongin palauttaminen ei velvoita ostamiseen ja sen voi jättää näiden kolmen ravintolan kassapisteelle henkilökunnalle.

4. Arvontojen suorittaminen ja voittajien julkistaminen

Arvonta suoritetaan kauppakeskuksen toimesta 8.1.2018 Arvonnassa on yksi (1) palkinto, Tjäreborgin Matkalahjakortti arvoltaan 500€. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti puhelimitse tai sähköpostilla arvontapäivän jälkeisenä arkipäivänä 9.1.2018 alkaen.

Arvonta suoritetaan 8.1.2018.2018 klo 13.

Arvonta suoritetaan Kauppakeskus Dixin toimesta. Kauppakeskus ei vastaa mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista, mistä johtuen voittajaa ei mahdollisesti tavoiteta arvontapäivänä.

Arvonnan voittajalle ilmoitetaan voitosta asiakkaan arvontakuponkiin antamien asiakastietojen perusteella joko sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon arvontapäivänä. Emme julkaise voittajien nimiä kokonaisuudessaan julkisesti.

5. Palkinnot Arvonnossa on yksi (1) palkinto, Tjäreborgin matkalahjakortti, arvoltaan 500€. Lahjakortilla voi maksaa matkan joko kokonaan tai osittain. Lahjakortti ovat voimassa 2 vuotta aktivointipäivästä. Aktivointipäivä on arvontapäivä 8.1.2018. Lahjakortin koko summaa (500€) ei tarvitse käyttää kerralla. Lahjakortti käy vain Tjäreborgin matkojen maksuksi. Lahjakortti ei käy maksuvälineenä lennoilla eikä matkakohteessa. Lahjakorttia ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi palkinnoksi. Lahjakortti on henkilökohtainen. 6. Arvonnan järjestäjän vastuu

Kauppakeskus Dixi (NREP) maksaa arvonnoista aiheutuvat arpajaisverot.

7. Sääntöjen muuttaminen

Kauppakeskus Dixi pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan välittömästi, mikäli tällaisia muutoksia tullaan tekemään.

8. Tietojenkäsittelyperiaatteet

Arvonnassa ei kerätä asiakkaiden henkilötietoja, eikä näitä käytetä markkinointitarkoituksiin. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen REKISTERISELOSTE
Laatimisen päivämäärä: 8.1.2015

1. Rekisterinpitäjä
Nordic Real Estate Finland Oy
Yhteystiedot
NREP Finland Oy (y-tunnus 1922655-2)
Etelä-Esplanadi 24 A
00130 Helsinki
www.nrep.fi

2. Rekisteri-/tietojärjestelmä-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Johanna Harjunmaa
050 3265638
johanna.harjunmaa@realprojekti.fi

3. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän nimi
Kauppakeskus Dixin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus), tietojärjestelmän käyttötarkoitus
Palveluiden tarjonta: tarjoukset, uutiskirjeet, tiedotteet, kyselytutkimukset ja
markkinoinnin salliville ammatillinen suoramarkkinointi.


5. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän tietosisältö. Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja
Etunimi, sukunimi, kotiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköposti, puhelinnumero.
Näiden lisäksi muut käyttäjän itsensä antamat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja päivitystiheys
Rekisteröitävän itsensä antamana infokioskityyppiseen laitteeseen erilaisissa tapahtumissa, internetissä tai paperisilla lomakkeilla.

7. Henkilörekisterin säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilörekisterissä olevat tiedot ovat NREP Finland Oy:n saatavilla.
NREP Finland Oy ei voi luovuttaa tietoja muille.

8. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän suojauksen periaatteet
A. Tausta-aineistot (manuaalinen aineisto)
Kaikki rekisteriä varten kerätty ja siitä tulostettu aineisto säilytetään niin, että vain
rekisteristä vastaavien organisaatioiden henkilöllä on siihen pääsy.
Aineisto hävitetään heti sen tultua tarpeettomaksi tietosuojan varmistavalla tavalla.
B. Tietojärjestelmän aineisto
Jäsenrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.